CROSSCONNECT СВЪРЗАНОСТ

Всеки управител се нуждае от обективна информация, за да може да вземе правилно решение за защита на имуществото и увеличаване печалбата на магазина. За да бъдат ефективни, различните компоненти – броячи на посетители и системи за охрана на стоки срещу кражби, трябва да функционират в обща интегрирана платформа. CrossCONNECT е продуктът, който изпълнява тези функции. CrossCONNECT извлича данните, необходими за сравнение на ефективността на магазините и за конверсионни анализи. Информацията се получава автоматично от броячните системи и дава оценка на потока посетители, оптимизира планирането на броя и работното време на персонала и позволява вземане на правилни управленски решения. Получените данни могат да бъдат комбинирани и обработени чрез софтуерни решения на Cross Point или директно интегрирани в информационната система на магазина.

Етикети
crosspoint , crossconnect