ОХРАНА НА СТОКИ ПРОТИВ КРАЖБА - Cross Point СИСТЕМА ARGUS AM LOOP

29 октомври 2020 г.
Искате ли свободен и открит достъп до вашия магазин, с възможност за безпрепятствено преминаване на максимален поток от посетители, в комбинация със солидна сиситема за защита на стоките? Системата ARGUS AM Loop предлага всичко това плюс дискретност, докато изпълнява своята задача  и гарантира високо усъвършенствана и сигурна защита.
Базовата система ARGUS AM Loop се състои от естетически проектиран контролен блок за монтиране на стена, антена предавател и два комплекта приемници. Антената на предавателя е интегрирана в рамка около вратата, а двата комплекта приемници са монтирани на
лявата и дясната страна на входа.
Системата ARGUS AM Loop осигурва охрана на вход  с максимална площ до 9 ми обиколка до 12 м.
В случай, че бъде открита стока, чиято охрана не е деактивирана, се задействат едновременно звуков и визуален алармени сигнали на монтирания на стената блок за управление и
на предлагания като опция външен индикатор за аларма. Предлаганата възможност за дистанционно техническо обслужване гарантира оптимална работа при минимални разходи.
 
Уникални черти
Напълно интегрирана във входа, „невидима“ за клиентите
Алармени сигнали на контролния блок и на предлагания като опция външен индикатор за аларма.
Броенето на посетители е възможно в комбинация с камера за броене на посетители.
Откриване на опит за заглушаване и реагиране на „твърде близо поставени маркировки“
Възможност за избиране на различни алармени сигнали.

ARGUS AM LOOP SYSTEM – Характеристики
- Контролер със звукови и светлинни индикатори.
- Прецизно отктиване на недеактивирани маркировки.
- Възможност за дистанционно техническо обслужване и управление
- Избираеми известия за всички налични типове аларми
- Многоцветни алармени светлини
- Откриване на опит за заглушаване на системата.
- Изнесен индикатор за аларма
- Преброяване на посетителите (в комбинация с камера)
- Вграден в антената метал детектор.


Архив новини