ARGUS AM ОТ CROSSPOINT - НОВАТА ВГРАДЕНА В ПОДА СИСТЕМА ЗА ОХРАНА НА СТОКИ

28 април 2020 г.

Незабележима и дискретна система, предлагаща висока сигурност срещу кражби.

Включва контролен панел с модерен дизайн, вградена в пода антена-предавател и 2 комплекта сателитни приемници, монтирани на рамката на вратата.

При детекция на маркирана стока се включват звукова и светлинна аларма.

Системата притежава уникални характеристики:

·        Изцяло интегрирана в интериора на магазина и практически невидима

·        Алармен сигнал директно на панела или на отдалечена сирена

·        Информация за близко разположени до антената маркирани стоки

·        Детекция на опити за заглушаване

·        Отдалечено администриране и сервиз

·        Различна индикация за видовете алармени събития

·        Броячна система за посетители (в комбинация с 3D камера за броене)

ARGUS AM охранява входно пространство с максимална площ до 9 m2.Архив новини