ПАРКИНГ СИСТЕМИ

Производство на AMANO, Япония.
 
Функционират с еднокрани картонени магнитни/бар код билети (за временни посетители) и с пластмасови магнитни или чип карти (за абонати).
 
Състоят се от следните компоненти:
  • Бариери за вход и за изход, за интензивна работа, с индуктивен детектор за блокировка
  • Машини за издаване на магнитни/бар код билети (диспенсъри). Активират се с бутон, натиснат от шофьора, при наличие на автомобил върху антената на индуктивния детектор на диспенсъра). Диспенсърът издава магнитен/бар код билет за еднократна употреба със записани дата, час и код на устройството и управлява бариерата за вход.
  • Касови работни места за заплащане на престоя – след извършване на плащането касиерът валидира билета, с който клинетът може да излезе в рамките на определено време (например 15 min)
  • Автоматични разплащателни машини – функционират без касиери, оформят плащането и валидирането на билета, с който клинетът може да излезе в рамките на определено време, извършват разплащане с монети, банкноти и кредитни карти
  • Устройства за валидиране на билети - намаляват или нулират дължимата сума на клиенти на магазина 
  • Машини за събиране на билети – събират платените билети и управляват бариерите на изходите
  • Четящи устройства за магнитни/безконтактни чип карти за абонати
  • Светофари и информационни табла
  • Системи за броене на автомобилите
Отделните устройства се свързват в мрежа и се управляват от компютър с инсталиран паркинг софтуер.
Входните и изходните устройства модат да бъдат оборудвани с интеркомни уредби за връзка с диспечера на системата при възникване на проблеми, както и с четци за карти на абонати и снабдители.